Sõna vaatama tõlge eesti-inglise

 • look
  us
  We must look to the future, we must look to the Treaty of Lisbon. Peame vaatama tulevikku, peame vaatama Lissaboni lepingu suunas. We also need to look forwards. Me peame ka tulevikku vaatama. Europe must look to the future. Euroopa peab tulevikku vaatama.
 • watch
  us
  Instead, it causes us to watch Ukraine with great concern. See paneb meid Ukraina poole hoopis väga mureliku pilguga vaatama. Nor does Article 152 mean that we should just sit back and watch people die. Samuti ei tähenda artikkel 152, et me peaksime lihtsalt tegevusetult istuma ja vaatama, kuidas inimesed surevad. They may study, but lectures given by men are watched by female students on video. Nad võivad õppida, kuid meeste peetud loenguid peavad naisüliõpilased vaatama video pealt.
 • look atWe also need to look at other approaches. Peame vaatama ka teisi käsitlusviise. You are very welcome to have a look at it. Te võite seda täiesti vabalt vaatama tulla. We need to take an honest look at this issue. Me peame sellele probleemile ausalt otsa vaatama.
 • read
  us
  Today the poster might well read: 'Come to Zimbabwe and see the ruins of Zimbabwe' - referring not to the famous stonework, but to ruined hopes of prosperity and democracy. Täna võiks plakatil sama hästi olla kirjas: "Tulge Zimbabwesse vaatama Zimbabwe varemeid!” - mis ei viita mitte kuulsatele kiviehitistele, vaid jõukuse ja demokraatia hävitatud lootustele. Of course, tomorrow, at first reading, we have to win our case, but it is obvious, too, that we need to look at how all this is applied and how we will be able to ensure that a review can take place. Muidugi peame homsel esimesel lugemisel võidukad olema, aga samuti on selge, et peame vaatama, kuidas seda kõike kohaldatakse ja kuidas me saame hoolitseda selle eest, et läbivaatus saab toimuda. Have you read this book?

Populaarsed tõlked

Parimad sõnaraamatud

Sõnaraamat

Tõlked soome keelest inglise keelde, rootsi keelest soome keelde ja üle 20 teise keelde

Sõnaraamat on tasuta internetsõnaraamat. Tõlked üle 20 keeles. Kasuta arvutil, telefonil või tahvelarvutil!

Kasutustingismused   Küpsised   Võta ühendust

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksi

Mindmax
Sisu põhineb Wiktionaryn artiklitele.
Materjal on kasutatav Creative Commons Attribution-ShareAlike lisentsiga.
© 2004-2023 Sõnaraamat