Sõna viima tõlge eesti-inglise

 • exportOil is the main export of Saudi Arabia.The export of fish is forbidden in this country.Japan exports electronic goods throughout the world.
 • move
  us
  Thirdly, Croatia has also made some moves towards economic reform. Kolmandaks on Horvaatia hakanud läbi viima ka majandusreformi. For me the answer is a resounding yes, and we must move social Europe forward. Minu jaoks on vastus kõlav "jah”, ning me peame viima sotsiaalset Euroopat edasi. Instead of more centralism, we need to move the subsidies back to national level. Suurema tsentralismi asemel peame toetused viima tagasi riiklikule tasandile.
 • take
  us
  Where should this road take us then? Kuhu see tee peaks meid siis viima? Where should the consultations take us? Kuhu peaksid konsultatsioonid meid viima? Let us take this onwards, together with the Member States. Peame koos liikmesriikidega asja edasi viima.
 • transfer
  us
  We should transfer our technologies to third countries without necessarily expecting any recompense. Me peaksime viima oma tehnoloogiad üle kolmandatesse riikidesse, ilma et me tingimata mingit tasu eeldaksime. I call on the Serbian Government to continue working closely with the Tribunal, including swift transmission of all requested documents and timely completion of cases transferred back from the ICTY. Kutsun Serbia valitsust üles jätkama tihedat koostööd selle kohtuga, sealhulgas edastama kiiresti kõik nõutavad dokumendid ja viima õigel ajal lõpule tagasi saadetud kohtuasjad. to transfer the laws of one country to another; to transfer suspicion

Vaata ka

Populaarsed tõlked

Parimad sõnaraamatud

Sõnaraamat

Tõlked soome keelest inglise keelde, rootsi keelest soome keelde ja üle 20 teise keelde

Sõnaraamat on tasuta internetsõnaraamat. Tõlked üle 20 keeles. Kasuta arvutil, telefonil või tahvelarvutil!

Kasutustingismused   Küpsised   Võta ühendust

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksi

Mindmax
Sisu põhineb Wiktionaryn artiklitele.
Materjal on kasutatav Creative Commons Attribution-ShareAlike lisentsiga.
© 2004-2023 Sõnaraamat