Sõna assert tõlge inglise-soome

 • väittää
  Miten kukaan voi väittää tuollaista? How can such an idea be asserted? Iranin hallinto väittää, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen taataan maassa. The Iranian regime asserted that respect for human rights is guaranteed there. Yhdysvallat väittää WTO:ssa, että kaikki online-vedonlyönti on kiellettyä sen alueella, mutta tämä ei ole totta. The US asserts in front of the WTO that all Internet betting is forbidden there, but that is not true.
 • vakuuttaa
  Vaadin siis oikeutta saada puhua etelästä tulevien kollegojen puolesta ja vakuuttaa, että meilläkin on intressimme pohjoisen hyvinvoinnissa. So I claim the right to speak on behalf of the Members from the South and to assert that we too have an interest in the North's well being. Meille kristillisdemokraateille on lisäksi tärkeää vakuuttaa, että kannatamme sosiaalista, ekologista ja eettistä eurooppalaista markkinataloutta. For us Christian Democrats, it is also important to assert that we are in favour of a social, ecological and ethically based market economy in Europe. Nyt Euroopan unioni uskoo nauttivansa kilpailuedusta ja vakuuttaa, että sen palveluntarjoajilla on riittävät mahdollisuudet päästä kolmansien maiden markkinoille. Today the European Union believes it enjoys a competitive advantage and asserts that its service providers have inadequate access to third-country markets.
 • puolustaa
  Euroopan parlamentti puolustaa oikeuksiaan. The European Parliament asserts its rights. Kysymys on siitä, että tarjoamme kansalaisillemme valmiudet puolustaa oikeuksiaan. It is about enabling our citizens to assert their rights. Haluan yksinkertaisesti puolustaa yleismaailmallista ihmisoikeuksien julistusta. I simply want to assert the Universal General Declaration of Human Rights.
 • vahvistaa
  Näitä väitteitä vahvistaa myös OLAFin kertomus. These assertions are also well corroborated in OLAF’s report. Euroopalla ei ole koskaan ollut parempaa tilaisuutta vahvistaa riippumattomuutensa Yhdysvalloista. There has never been a better time for Europe to assert its independence from the United States. Kollegoilleni ECR-ryhmässä haluaisin sanoa, että tässä ei yritetä tehdä vaikutusta vaan vahvistaa oikeutetusti asemamme tässä prosessissa. To my colleagues from the ECR, I would say that this is not grandstanding but legitimately asserting our role in this process.
 • vakiinnuttaa
 • varmistaa
  Tämä tarkoittaa sitä, että vesivarojen on pysyttävä julkisen valvonnan alaisuudessa, sillä vain siten voimme varmistaa yleisten etujen toteutumisen. This means that water has to remain under public control, which alone can assert the common interest. Ainoastaan silloin, kun puhumme vahvalla äänellä Yhdysvalloille, Kiinalle ja muille maille, voimme varmistaa kansalaistemme intressit. Only when we speak to the United States, China, etc. with a strong voice will we be able to assert the interests of our citizens. Haluaisin siten puolustaa sitä, että elintarviketurvaa koskeva oikeus - sen lisäksi, että se on perusihmisoikeus - pitäisi varmistaa sisäisellä tuotannollamme. In saying this, I wish to assert that the right to food security, besides being a basic human right, should be guaranteed by our internal production.
 • varmistus
 • vaatia
  Kansainvälistä oikeushenkilöllisyyttä ei kuitenkaan voi vain vaatia yksipuolisesti. But international legal personality cannot simply be asserted unilaterally. Nykyisten sääntöjen mukaan kaikki kansalliset oikeussuojakeinot on käytettävä, jotta kansalaiset voivat vaatia oikeuksiaan. For people to be able to assert their rights, current rules require national legal remedies to have been exhausted. Merkittävillä eroavuuksilla voi olla kielteisiä seurauksia onnettomuuksien uhreille, joiden on vaikea vaatia oikeuksiaan tuomioistuimessa. Major discrepancies can have undesirable consequences for accident victims, making it difficult for them to assert their rights in court.
 • väittää (varmasti)

Sõna assert tähendused

 • To declare with assurance or plainly and strongly; to state positively
 • To use or exercise and thereby prove the existence of
 • To maintain or defend, as a cause or a claim, by words or measures; to vindicate a claim or title to
 • To specify that a condition or expression is true at a certain point in the code
 • an assertion; a section of source code which tests whether an expected condition is true

Näited

 • he would often assert his beliefs to us
 • to assert ones authority
 • Salman Rushdie has asserted his right ... to be identified as the author of this work
 • to assert our rights and liberties
 • The quasi-judicial pre-grant process of asserting patent rights and appeals procedures during patent examination; to assert patent rights means to defend or maintain patent rights

Sõnaraamat

Tõlked soome keelest inglise keelde, rootsi keelest soome keelde ja üle 20 teise keelde

Sõnaraamat on tasuta internetsõnaraamat. Tõlked üle 20 keeles. Kasuta arvutil, telefonil või tahvelarvutil!

Kasutustingismused   Küpsised   Võta ühendust

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaSuomeksi

Mindmax
Sisu põhineb Wiktionaryn artiklitele.
Materjal on kasutatav Creative Commons Attribution-ShareAlike lisentsiga.
© 2004-2019 Sõnaraamat