Sõna development tõlge inglise-soome

 • kehitys
  Sama kehitys jatkuu tulevaisuudessakin. That development will continue. Ensimmäinen vastaus on kehitys. The first answer is development. Kaikki kehitys on ollut alueellista. All development has been regional.
 • kehittäminen
  Ulkomaanedustuksen kehittäminen Development of the external service Syrjäisimpien alueiden kehittäminen Development of ultra-peripheral regions OLAFin kehittäminen on täydessä vauhdissa. The development of OLAF is well under way.
 • kehittely
  Niiden on ryhdyttävä tosissaan riisumaan ydinaseitaan ja keskeytettävä kaikkien uusien ydinaseiden kehittely. They must embark upon serious nuclear disarmament and call a halt to any development of new nuclear weapons. Sen sijaan meillä on ollut vireillä lujittumisprosessi ja tiettyjen lähentymisprosessien, kuten Luxemburgissa kehitetyn ja käynnistetyn prosessin, kehittely. What we have had instead is a process of consolidation and the development of certain convergence processes such as that developed and launched at Luxembourg. Yksi esimerkki tästä on ympäristöasioista vastaavan pääosaston harjoittama suuntaviivojen kehittely määräaikaisia turvallisuustarkastuksia varten neuvostomallisissa kevytvesireaktoreissa. One example of this is the development by the DG-Environment of guidelines for periodic safety reviews of the Soviet-designed light water nuclear reactors.
 • kehittyminen
  Meidän on turvattava audiovisuaalisen alan pienten ja keskisuurten yritysten kehittyminen. We must safeguard the development of SMEs in the audiovisual sector. Tekniikan kehittyminen voi suojella valvonnalta. The development in technologies can bring protection against surveillance. Aihe: Henkilömiinojen kieltoa koskevien neuvottelujen kehittyminen Subject: Developments in the negotiations on the ban on anti-personnel mines
 • pelinrakentaminen
 • rakentaminen
  Siirtokuntien rakentaminen on lopetettava. Settlement development must be stopped. Tulvaniittyjen rakentaminen lisääntyy ja valuma-alueita on lyhennetty. The development of water meadows has intensified and river basins have been shortened. Israelin päätös aloittaa uuden asuinalueen rakentaminen Itä-Jerusalemissa ei ollut järkevä. The Israeli Government's decision to go ahead and build a new development in East Jerusalem was extremely unwise.
 • tuotekehitys
 • uutisetp
  Tuoreet uutiset ovat saaneet meidät jättämään viisi tarkistusta viimeaikaisen kehityksen huomioon ottamiseksi. The most recent news has led us to table five amendments to take account of recent developments. Uutiset siitä, että jotkut israelilaiset reserviläiset kuulemma kieltäytyvät palvelemasta vuoden 1967 rajojen ulkopuolella, ovat kuitenkin myönteinen asia. Nonetheless, the news that some Israeli reservists are reportedly refusing to serve outside the 1967 frontiers is a welcome development. Laita televisio päälle, sieltä tulee uutiset.
 • kehittämistyö
  Kun tuotanto on mennyt, tutkimus- ja kehittämistyö seuraa perässä. Once production has gone, research and development will follow. Yleisesti ottaen hallinnon kehittämistyö etenee suunnitelmien mukaisesti. In general, the administrative development work is progressing according to plan. Varsinainen kehittämistyö kohdistuisi joukkojen toimintakykyyn koulutuksen kautta ja varustusta parantamalla. The actual development work would focus on the operational capability of troops through training and improving equipment.
 • muodostuminen
  Toiseksi yhteentoimivuudesta on annettava täsmälliset ja selkeät säännökset, joilla estetään standardoitujen ratkaisujen muodostuminen tieto- ja viestintätekniikan alalle. Secondly, a precise and incisive provision on the issue of interoperability has to be adopted, preventing the development of standardised solutions in the field of ICT.

Sõna development tähendused

 • The process of developing; growth, directed change
 • The process by which a mature multicellular organism or part of an organism is produced by the addition of new cells
 • Something which has developed
 • A project consisting of one or more commercial or residential buildings
 • The application of new ideas to practical problems (''cf.'research
 • The active placement of the pieces, or the process of achieving it
 • The process by in which previous material is transformed and restated
 • The expression of a function in the form of a series

Näited

 • The development of this story has been slow
 • The organism has reached a crucial stage in its development
 • Our news team brings you the latest developments
 • Our development department has produced three new adhesives this year
 • Whites development is good, but blacks has been hampered by the pawn on e5

Sõnaraamat

Tõlked soome keelest inglise keelde, rootsi keelest soome keelde ja üle 20 teise keelde

Sõnaraamat on tasuta internetsõnaraamat. Tõlked üle 20 keeles. Kasuta arvutil, telefonil või tahvelarvutil!

Kasutustingismused   Küpsised   Võta ühendust

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaSuomeksi

Mindmax
Sisu põhineb Wiktionaryn artiklitele.
Materjal on kasutatav Creative Commons Attribution-ShareAlike lisentsiga.
© 2004-2019 Sõnaraamat