Sõna focus tõlge inglise-soome

 • kohdistaaSen sijaan päähuomio tulisi kohdistaa velkasuhteeseen. Instead, the focus should be on the debt ratio. Meidän on korkea aika kohdistaa huomiomme sosiaali- ja talouspolitiikkaan. It is high time we focused on European socio-economic policy. Meidän pitäisi kohdistaa toimintamme rajattuun määrään erityisen tärkeitä alueita. We should focus our action on a limited number of high-impact areas.
 • polttopisteTässä mietinnössä keskitytään kuitenkin samalla niin laajaan alueeseen, että polttopiste on kokonaan kadonnut. At the same time, however, it covers such a wide range of subjects that the focus is totally lost. Nämä erittäin pitkät esityslistat - ulkoministerikonferenssin esityslistalla oli 19 kohtaa - saavat aikaan sen, että neuvotteluilta puuttuu polttopiste. These very broad agendas - there were 19 items on our agenda for the foreign ministers' meeting - lead to a lack of focus. Näin unionista uhkaa tulla kansalaistemme toivon keskipisteestä heidän pelkojensa polttopiste. This is threatening to make the Union the focus of everyone's fears rather than their hopes, and it is a dangerous development.
 • keskittyäSe on se asia, johon meidän pitää keskittyä. That is what we must focus on. Haluaisin keskittyä urheiluun. I would like to focus on sport. Meidän täytyy keskittyä nuoriin. We should focus on young people.
 • tarkennusPaljon kiitelty tarkennus ei merkitse vanhojen sisältöjen päivittämistä joitakin otsikoita muuttamalla. The much-vaunted practice of focusing does not mean continuing to produce the same contents under fewer headings.
 • fokus
 • hyposentri
 • keskittää huomionsaEnsin on todettava realistisesti, että EU:n on tärkeä keskittää huomionsa ja talousarvionsa strategiseen energiateknologiasuunnitelmaan. Firstly, in realistic terms, it is essential that the EU focuses its attention and budget towards the Strategic Energy Technology Plan. Kun EU keskittää huomionsa yhä enemmän työllisyyteen, suureksi osaksi Lissabonin strategian mukaisesti, ruohonjuuritasolta lähtevää lähestymistapaa koskeva vaatimus on erittäin tervetullut. As the EU increasingly focuses it attention on employment, largely under the auspices of the Lisbon Strategy, the call for a bottom-up approach is most welcome.
 • keskittyminenAvainsanojen on oltava keskittyminen ja joustavuus. The keywords must be focus and flexibility. Kysymyksen "mitä" on oltava keskittyminen kansalaisiimme. The 'what' must be the focus on our citizens. Toinen hyvä asia on täytäntöönpanoon keskittyminen. Another good thing is the focus on enforcement.
 • kiinnittää huomionsaOn totta, että on houkuttelevaa kiinnittää huomionsa kaikkeen siihen, mitä ei saavutettu. It is indeed tempting to focus on all that was not achieved. Silloin hallitus voi lopultakin kiinnittää huomionsa maan taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, minkä myötä tällaisia nälänhätiä voitaisiin välttää. It could then focus its attention on the economic and social development of the country and so be able to prevent famines such as these. kirjallinen . (EN) Matkailuala on erittäin tärkeä kaikkien Euroopan jäsenvaltioiden talouksien tulevaisuudelle, ja on välttämätöntä, että EU kiinnittää huomionsa matkailun tulevaisuuteen. The tourism industry is important for the future of all EU Member States' economies and it is vital that the EU focuses its attention on tourism's future.
 • leikkauspiste
 • painopisteSelkeä painopiste on jossain määrin hajautunut. That clear focus has been somewhat fractured. Painopiste on asetettava ennaltaehkäisyyn. The focus here is on prevention. Painopiste on nyt tulevaisuuden rakentamisessa. The focus now is on building the future.
 • tarkentaaHaluaisin kuitenkin tarkentaa yhteisön passitusjärjestelmän puutteita koskevia huomautuksiani. However, I want to focus my comments on the flaws in our Community Transit System. Haluan tässä vaiheessa tarkentaa hieman keskustelun polttopistettä ja esittää haasteen parlamentin johdolle. I should like at this point to restrict the focus somewhat and also issue a challenge to Parliament’s leadership. Nykyaikaistamista koskevaa kumppanuutta tulee syventää ja tarkentaa, mutta pelkkä poliittinen vuoropuhelu diplomaattien välillä ei yksinkertaisesti riitä. The Partnership for Modernisation should be deepened and made more focused, but mere political dialogue between diplomats is simply not enough.

Sõna focus tähendused

Näited

 • The heat of sunlight at the focus of a magnifying glass can easily set dry leaves on fire
 • Unfortunately, the license plate is out of focus in this image
 • During this scene, the boy’s face shifts subtly from soft focus into sharp focus
 • I believe I can bring the high degree of focus required for this important job
 • The earthquakes focus was at exactly 37 degrees north, 18 degrees south, seventy five meters below the ground
 • Text entered at the keyboard or pasted from a clipboard is sent to the component which currently has the focus
 • I have to focus on my work.
 • Youll need to focus the microscope carefully in order to capture the full detail of this surface.
 • If youre going to beat your competitors, you need to focus.
 • The text box wont receive the users keystrokes unless you explicitly focus it.

Populaarsed tõlked

Parimad sõnaraamatud

Sõnaraamat

Tõlked soome keelest inglise keelde, rootsi keelest soome keelde ja üle 20 teise keelde

Sõnaraamat on tasuta internetsõnaraamat. Tõlked üle 20 keeles. Kasuta arvutil, telefonil või tahvelarvutil!

Kasutustingismused   Küpsised   Võta ühendust

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksi

Mindmax
Sisu põhineb Wiktionaryn artiklitele.
Materjal on kasutatav Creative Commons Attribution-ShareAlike lisentsiga.
© 2004-2022 Sõnaraamat