Sõna procedure tõlge inglise-soome

 • menettely
  Yksinkertaistettu menettely - Menettely ilman mietintöä Simplified procedure - Procedure without report Yksinkertainen menettely - menettely ilman mietintöä Simplified procedure - without report On vain muutama uusi menettely. There are merely a few new procedures.
 • menettelytapap
  Te tiedätte, minkälainen menettelytapa on. You know what procedure this is. Sellainen menettelytapa on muutettava! This procedure must be changed! Uusi menettelytapa on kuitenkin nyt valtaamassa alaa. Now though, a new procedure is creeping in.
 • aliohjelma
  Aliohjelmaa kutsutaan pääohjelmasta.
 • menetelmä
  Mikä menetelmä päästää meidät tästä pulasta? Which procedure will help us out of this dilemma? Yhteinen vapaaehtoinen menetelmä tarvitsee meiltä selkeän kannatuksen. This common voluntary procedure needs clear signals from us. Menetelmä voi vaikuttaa oikeudenmukaiselta, mutta sitä on korjattava. This procedure may seem fair, but one change needs to be made.
 • menettelytavat
  Meidän täytyy saada menettelytavat muutetuiksi. We need to get a change in procedures. Tämän parlamentin menettelytavat ovat täysin hulluja. The procedures of this House are absolutely crazy. Eri jäsenvaltioiden lait ja menettelytavat ovat edelleen hyvin erilaiset. The laws and procedures continue to be very varied.
 • metodi
 • oikeudenkäyntimenettely
  Jos Ranska ei ole vastannut myönteisellä, hyväksyttävällä tavalla 15. lokakuuta mennessä, tämä oikeudenkäyntimenettely pannaan täytäntöön. If France has not answered in a positive, acceptable way before 15 October, this court procedure is going to be implemented.
 • proseduuri
 • prosessi
  Hyvin erilainen on toisen prosessin - prosessi 6119/94: n - laita. The second procedure, No 6119/94, is very different. Meidän oli lopulta aloitettava uudelleen prosessi tässä tapauksessa. We consequently had to reopen the procedure on that case. Fayotin mietintö (A4-0311/97) (prosessi 6119/94)-Palacio Vallelersundin mietintö (A4-0312/97) (prosessi 384/96) A4-0311/97 by Mr Fayot (procedure 6119/94)-A4-0312/97 by Mrs Palacio Vallelersundi (procedure 384/96)
 • toimintamalli
 • toimintatapa
  Mitä tulee kolmansia maita koskevaan luetteloon, komission toimintatapa, joka määräytyy 3254/91 säädöksen 5 artiklan perusteella, on vielä voimassa. As for the list of third countries, the Commission's procedure mentioned in Article 5 of Regulation 3254/91 is still in force. Tämän lisäksi on vielä kansainvälinen seurantakonferenssi, jonka lopullinen toimintatapa määritellään ennen vuotta 2005. To this we can add a follow-up International Conference, whose concrete procedures will be defined by 2005. Jos näillä viisumeilla halutaan ensisijaisesti torjua laitonta maahanmuuttoa, mielestäni juuri siinä tapauksessa yhtenäinen toimintatapa on järkevä. I think that if the main purpose of these visas is to combat illegal immigration, then it would be appropriate to have a uniform procedure.
 • työjärjestys
  Liitteet ovat liitteitä ja työjärjestys on työjärjestys. Annexes are annexes and the Rules of Procedure are the Rules of Procedure. Hyvät kollegat, työjärjestys on selkeä. Colleagues, the Rules of Procedure are clear. Minusta työjärjestys on päivänselvä. I find the Rules of Procedure to be perfectly clear.
 • työtapa

Sõna procedure tähendused

Näited

 • Ensure that you follow procedure when accessing customers personal information

Sõnaraamat

Tõlked soome keelest inglise keelde, rootsi keelest soome keelde ja üle 20 teise keelde

Sõnaraamat on tasuta internetsõnaraamat. Tõlked üle 20 keeles. Kasuta arvutil, telefonil või tahvelarvutil!

Kasutustingismused   Küpsised   Võta ühendust

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaSuomeksi

Mindmax
Sisu põhineb Wiktionaryn artiklitele.
Materjal on kasutatav Creative Commons Attribution-ShareAlike lisentsiga.
© 2004-2021 Sõnaraamat