Sõna bidra tõlge rootsi-soome

  • avustaa
    Olen tyytyväinen, että olen voinut avustaa häntä yritysten yhteiskunnallista vastuuta koskevassa erityiskysymyksessä. Jag är glad över att ha fått bidra till hans arbete i frågan om företagens sociala ansvar.Tämän työryhmän tarkoituksena olisi avustaa näiden ohjelmien toteuttamisessa ja seurannassa. Den här arbetsgruppen skulle ha som uppgift att bidra till dessa programs genomförande och uppföljning.Barcelonan prosessi - Välimeren unioni - voi avustaa osaltaan rauhan rakentamisessa. Initiativet "Barcelonaprocessen: en union för Medelhavsområdet", är ytterligare något som skulle kunna bidra till att skapa fred.
  • myötävaikuttaa
    Kaupungit voivat myötävaikuttaa niihin olennaisesti. Städer kan bidra mycket till dessa.Miten Eurooppa voi myötävaikuttaa tähän Lähi-idässä? På vilket sätt kan Europa bidra till detta i Mellanöstern?Parishin mietintö voi myötävaikuttaa siihen, että koko nuorten viljelijöiden imago paranee. Parish betänkande kan bidra till att förbättra de unga jordbrukarnas anseende totalt sett.
  • olla osallisena

Näited

  • Kan ni bidra med en slant till insamlingen, herrn?
  • Det hala väglaget ansågs ha bidragit till olyckan.

Sõnaraamat

Tõlked soome keelest inglise keelde, rootsi keelest soome keelde ja üle 20 teise keelde

Sõnaraamat on tasuta internetsõnaraamat. Tõlked üle 20 keeles. Kasuta arvutil, telefonil või tahvelarvutil!

Kasutustingismused   Küpsised   Võta ühendust

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaSuomeksi

Mindmax
Sisu põhineb Wiktionaryn artiklitele.
Materjal on kasutatav Creative Commons Attribution-ShareAlike lisentsiga.
© 2004-2022 Sõnaraamat