Sõna direkt tõlge rootsi-soome

 • välittömästi
  Meidän kaikkien on vastattava tilanteeseen suoraan ja välittömästi. Svaret från oss alla måste vara direkt och omedelbart.Tämä on totta, mutta ei välittömästi. Det är sant, men det sker inte direkt.Miksi ette siis puuttuisi asiaan välittömästi? Men varför inte ingripa direkt?
 • heti
  Tämä, herra Santer, kohdistuu heti teihin. Detta riktar sig direkt till er, herr Santer.Sallinette minun tehdä heti yhden lisäyksen. Tillåt mig ett direkt tillägg.Äänestys toimitetaan heti keskustelun jälkeen. Omröstningen kommer att äga rum i direkt anslutning till debatten.
 • hetimmiten
 • oikopäätä
 • oitis
 • pikimmiten
  Samaan tapaan olisi mitä pikimmiten poistettava käytöstä myös kaikki faksilaitteet - tähän minulla ei ole muuta lisättävää! Som en följd av detta bör även alla faxapparaten avskaffas om möjligt direkt - det är allt jag kommer på i frågan!
 • suora
  Suora demokratia on parasta demokratiaa. Den bästa demokratin är direkt demokrati.Sillä on suora yhteys lapsityövoiman käyttöön. Det finns ett direkt samband här med barnarbete.Tämä on suora lainaus 2 kohdasta. Detta är ett direkt citat från punkt 2.
 • suoraan
  Tämä vaikuttaa suoraan yksityisiin sijoittajiin. Privata investerare berörs direkt.Miksi kustannustasoa ei määritettäisi suoraan euromääräisenä? Så varför inte fastställa det direkt i euro?Viimeinen viestini on osoitettu suoraan pankeille. Till sist vill jag säga följande direkt till bankerna.
 • suoranainen
  Tällöin suoranainen avustusrahan tarve pienenee. Behovet av denna typ av direkt stöd minskar.Radioaktiivinen jäte, joka on peräisin 1960- ja 1970-luvulta on yhä vieläkin varteenotettava suoranainen uhka väestölle. Det radioaktiva avfallet från sextio- och sjuttiotalet utgör fortfarande ett direkt, omisskännligt hot mot befolkningen.Tämä voi olla kunnioitettava pyrkimys, mutta poliittisen tavoitteen sisällyttäminen työjärjestykseen on suoranainen virhe. Det kan vara en lovvärd ambition att göra detta, men det är direkt felaktigt att införa en politisk ambition i en arbetsordning.
 • suorasti
  Kaikki jäsenvaltiot hyötyvät suorasti tai välillisesti. Alla medlemsstater får stöd direkt eller indirekt.Kehotitte komissiota osallistumaan suorasti: niin me teemme, nyt ja jatkossakin. Ni uppmanade kommissionen att engagera sig på ett mycket direkt sätt. Det gör vi, och det kommer vi att fortsätta att göra.Kehitysmaiden maatalouden tulevaisuus liittyy suorasti tämänpäiväiseen keskusteluumme. Framtiden för jordbruket i utvecklingsländerna är direkt kopplad till vår debatt i dag.
 • välitön
  Tiukalla talousarviolla on toinenkin välitön seuraus. En stram budget får ytterligare en direkt konsekvens.Minä olen henkilökohtaisesti ollut tämän välitön uhri. Jag personligen har direkt drabbats av detta.Ilmastonmuutoksella on välitön vaikutus maatalouteen. Klimatförändringen har en direkt påverkan på jordbruket.
 • viipymättä
  Ei, vaan apu on toimitettava nyt, välittömästi ja viipymättä. Nej, hjälpen måste ges nu, omedelbart och direkt.Juuri siitä syystä se on pantava täytäntöön viipymättä. Därför måste systemet tas i bruk direkt.Meidän on muistutettava jäsenvaltioita direktiivin 2006/54/EY saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä viipymättä. Vi måste påminna medlemsstaterna om att genomföra direktiv 2006/54/EG utan ytterligare dröjsmål.

Näited

 • En direkt buss mellan de två städerna.
 • Direkta skatter är sådana som läggs på medborgarna genom uttaxering.
 • Ett ordagrant återgivet yttrande är ett direkt anförande.
 • Direkt efter nyheterna sänds en peruansk långfilm.
 • Den var så billig så jag var tvungen att köpa den direkt.
 • även rumsligt)Gå direkt hem.
 • Han var direkt otrevlig.

Sõnaraamat

Tõlked soome keelest inglise keelde, rootsi keelest soome keelde ja üle 20 teise keelde

Sõnaraamat on tasuta internetsõnaraamat. Tõlked üle 20 keeles. Kasuta arvutil, telefonil või tahvelarvutil!

Kasutustingismused   Küpsised   Võta ühendust

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaSuomeksi

Mindmax
Sisu põhineb Wiktionaryn artiklitele.
Materjal on kasutatav Creative Commons Attribution-ShareAlike lisentsiga.
© 2004-2022 Sõnaraamat