Sõna este tõlge soome-inglise

 • barrier
  us
  Firstly, the barriers are not identified. Ensinnäkään näitä esteitä ei ole yksilöity. One is technological progress and removal of barriers. Yksi on teknologinen edistys ja esteiden poisto. This will be done by reducing barriers to trade. Tämä tapahtuu vähentämällä kaupan esteitä.
 • obstacle
  us
  This is one of the biggest obstacles. Se on yksi suurimmista esteistä. The greatest obstacle is political will. Kaikkein suurin este on poliittinen tahto. Bilateral issues must not be an obstacle. Kahdenväliset kysymykset eivät saa olla este.
 • stop
  uk
  us
  I stopped at the traffic lightsThe riots stopped when police moved inSoon the rain will stop
 • hindranceEfforts to harmonise corporate income tax provide unfortunate examples of such hindrance. Pyrkimykset yhdenmukaistaa yhtiöiden tuloverotusta ovat valitettavia esimerkkejä tällaisista esteistä. At the first reading a first initiative was taken towards measures that would remove these hindrances. Ensimmäisessä käsittelyssä tehtiin ensimmäinen siirto toimenpiteiksi näiden esteiden poistamiseksi. Unfair conditions of access to the gas network are a hindrance to the market’s function in this sector. Epätasapuoliset kaasuverkkoon pääsyn ehdot ovat esteenä markkinoiden toiminnalle tällä alalla.
 • roadblock
 • arrest
  us
  The police have arrested a suspect in the murder inquiry.
 • balkThe horse balkedto balk expectation
 • block
  us
  Our European Union projects have been blocked. Euroopan unionin hankkeita on estetty. a block of icea block of stone
 • blockadeIt is hindered by the blockades preventing goods from entering the area. Sen toteuttamisen tekee mahdottomaksi saarto, jolla estetään tavaroiden tuominen alueelle. This economic blockade should be dismantled and the visa fees should be lowered. Tämä taloudellinen este olisi purettava ja viisumimaksuja olisi alennettava.
 • blockageIs it not time to remove the blockage? Eikö ole jo aika poistaa nämä esteet? Is the Portuguese Presidency actively progressing that, and what are the main blockages? Viekö puheenjohtajavaltio Portugali nyt aktiivisesti tätä asiaa eteenpäin ja mitkä ovat suurimmat esteet? Here too the Commission bears particular responsibility in the search for a means of finally ending this blockage. Myös tässä vaaditaan erityisesti komissiolta sitä, että se lopultakin löytää keinon poistaa tämä este.
 • crampYoure cramping my style.Youre going to need to cramp the wheels on this hill.to cramp boot legs
 • curbCurb your dog
 • difficulty
  us
  We faced a difficulty in trying to book a flight so late
 • hamperIn this way opinion forming is hampered. Sillä tavalla estetään mielipiteen muodostusta. The differences in regulations are hampering trade. Lainsäädännön erilaisuus on kaupan este. a hamper of wine
 • hazard
  us
  He encountered the enemy at the hazard of his reputation and lifeThe video game involves guiding a character on a skateboard past all kinds of hazardsIll hazard a guess.
 • hinder
  us
  Phasing out nuclear power is hindering us. Asteittainen luopuminen ydinvoimasta on meille esteenä. In Belarus, however, it is hindered. Valko-Venäjällä sitä estetään. A drought hinders the growth of plants
 • hurdle
  us
  That is a very high hurdle to reach. Se on hyvin korkea este ylitettäväksi. Most of the hurdles are still to come. Suurin osa esteistä on vielä edessä. This is because there are too many bureaucratic hurdles. Se johtuu siitä, että on liikaa byrokraattisia esteitä.
 • impediment
  us
  The other impediment is the Middle East problem. Toinen este on Lähi-idän ongelma. Actually, I believe it is a major impediment to saving the euro, is it not? Minä katson itse asiassa, että se on keskeinen este euron pelastamiselle, eikö vain? This is a significant impediment to the activities of businesses and prevents them from developing. Tämä on huomattava este yritysten liiketoiminnalle ja estää niistä kehittymästä.
 • inhibitionThere is also a need to overcome these people's inhibitions and remove barriers. On myös tarvetta poistaa kyseisten ihmisten estot ja muut esteet. Late payment on commercial debt is an enormous inhibition to SMEs participating in the Single Market. Kauppavelan myöhäinen maksaminen on valtava este yhtenäismarkkinoihin osallistuville pk-yrityksille.
 • obstruction
 • stay
  us
  The governor stayed the execution until the appeal could be heardThat day the storm stayed.That horse stays well.
 • stoppage
 • trammel

Sõna este tähendused

 • jokin, joka estää jonkin tekemisen, tapahtumisen tai kulun
 • estejuoksussa tai esteratsastuksessa kulkua vaikeuttava puomi tai muu hidaste; estejuoksu
 • Tykistön puolustustaistelussa käyttämä tulimuoto, jossa ammutaan välittömästi ja niin nopeasti kuin mahdollista 0,2 tuliannosta kolmeen maaliin, joka ovat 100 metrin etäisyydellä toisistaan. Esteen vaikutusalueeksi lasketaan 300×100 metriä

Näited

 • Esteen ilmetessä ilmoittakaa siitä viipymättä.
 • Vapaalle tiedonvälitykselle ei pidä asettaa esteitä.
 • Hevonen kieltäytyi viimeisellä esteellä.
 • 3000 metrin esteet

Populaarsed tõlked

Parimad sõnaraamatud

Sõnaraamat

Tõlked soome keelest inglise keelde, rootsi keelest soome keelde ja üle 20 teise keelde

Sõnaraamat on tasuta internetsõnaraamat. Tõlked üle 20 keeles. Kasuta arvutil, telefonil või tahvelarvutil!

Kasutustingismused   Küpsised   Võta ühendust

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksi

Mindmax
Sisu põhineb Wiktionaryn artiklitele.
Materjal on kasutatav Creative Commons Attribution-ShareAlike lisentsiga.
© 2004-2023 Sõnaraamat