Sõna hyväksyminen tõlge soome-inglise

 • approval
  us
  Approval of the minutes: see Minutes Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja Approval of Minutes of previous sitting Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen Approval of the minutes of the previous sitting Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 • acceptance
  us
  This is only an offer; acceptance is voluntary. Tämä on vain tarjous, jonka hyväksyminen on vapaaehtoista. The last step is the acceptance of the TRIPS amendment. Viimeinen vaihe on TRIPS-muutoksen hyväksyminen. Either ignorance or the tacit acceptance of anti-Mari campaigning prevails. Vallalla on joko tietämättömyys tai marien vastaisen kampanjan hiljainen hyväksyminen.
 • acknowledgment
  us
  the acknowledgment of a favorthe acknowledgment of a wedding invitationacknowledgment of a deed
 • admission
  The admission of reality would make a good foundation for truly constructive cooperation in the future. Todellisuuden hyväksyminen olisi hyvä perusta todella rakentavalle yhteistyölle tulevaisuudessa. Nevertheless, Croatia's rapid admission, which has now come within its grasp, should not in my view lead to automatic entry for any other states. Kuitenkin Kroatian hyväksyminen nopeasti, joka on nyt sen käden ulottuvilla, ei saisi mielestäni johtaa siihen, että mikä tahansa muu valtio voi liittyä automaattisesti. Politically, progress towards democracy has been very real, as we have seen through the admission of Ukraine to the Council of Europe. Politiikan alalla demokratian kehitys on ollut hyvin todellista, kuten Ukrainan hyväksyminen Euroopan neuvostoon on osoittanut.
 • espousal
 • passage
  us
  passage of scriptureShe struggled to play the difficult passages.He made his passage through the trees carefully, mindful of the stickers.
 • passing
  uk
  us
  Over the years the task has involved the passing of and subsequent amendments to what is known as the 'Law on blood' . Työhön on vuosien varrella kuulunut ns. verilain hyväksyminen ja sitä koskevien parannusehdotusten esittäminen. passing cars
 • acceptation
  The term is to be used according to its usual acceptation
 • acception
 • acknowledgement
  us
  The granting of EU Objective 1 status to West Wales and the Valleys last year was an acknowledgement of the poverty in two-thirds of the country. Länsi-Walesin ja Valleyn hyväksyminen tukikelpoisiksi tavoitteen 1 alueiksi viime vuonna tarkoitti maan köyhyyden tunnustamista kahden kolmasosan osalta.
 • adoption
  Adoption of the Minutes of the previous sitting Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen Adoption of modifications to the Treaty (debate) Perussopimukseen tehtävien muutosten hyväksyminen (keskustelu) An example is the adoption of 'Schengen for all'. Esimerkki tästä on Schengenin laajentumisen hyväksyminen.
 • appro
 • approbation
  us
 • assent
  The assent procedure for Cariforum States and Côte d'Ivoire is crucial to realising the potential of these reforms. Cariforum-valtioiden ja Norsunluurannikon sopimusten hyväksyminen on elintärkeää uudistusten potentiaalin toteuttamiseksi. I am, like you, very pleased that the adoption of the interim agreement to which we have given our assent will enable commercial negotiations between the European Union and Mexico to start soon. Iloitsen kanssanne siitä, että väliaikaisen sopimuksen, josta annamme puoltavan lausunnon, hyväksyminen antaa mahdollisuuden aloittaa nopeasti Euroopan unionin ja Meksikon väliset kauppaneuvottelut. I will give this act my assent.

Sõnaraamat

Tõlked soome keelest inglise keelde, rootsi keelest soome keelde ja üle 20 teise keelde

Sõnaraamat on tasuta internetsõnaraamat. Tõlked üle 20 keeles. Kasuta arvutil, telefonil või tahvelarvutil!

Kasutustingismused   Küpsised   Võta ühendust

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaSuomeksi

Mindmax
Sisu põhineb Wiktionaryn artiklitele.
Materjal on kasutatav Creative Commons Attribution-ShareAlike lisentsiga.
© 2004-2019 Sõnaraamat