Sõna luottamus tõlge soome-inglise

 • confidence
  us
  Public confidence has been destroyed. Kansalaisten luottamus on rikottu. Hopefully that confidence will return. Toivottavasti luottamus vielä palaa. Consumer confidence now has to recover. Nyt on palautettava kuluttajien luottamus.
 • faith
  us
  Faith in the euro will be tested. Silloin luottamus euroon joutuu koetukselle. Popular faith in the EU is waning in many Member States. Kansalaisten luottamus EU:hun rakoilee monissa jäsenvaltioissa. We have the responsibility to restore faith and confidence. Tehtävämme on palauttaa usko ja luottamus.
 • trust
  us
  It is called trust - trust in what he says. Ongelmana on luottamus - luottamus siihen, mitä hän sanoo. Trust is absolutely essential. Luottamus on ehdoton edellytys. Where is trust in the Member States? Missä on luottamus jäsenvaltioihin?
 • belief
  us
  I fully agree with Mr Watson on the importance of restoring belief in the Union and its potentials. Olen jäsen Watsonin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että luottamus unioniin ja sen mahdollisuuksiin on tärkeää palauttaa. They said that we should insist on mutual respect, restore belief, build solidarity, tell the truth and act in unity. He sanoivat, että meidän on korostettava keskinäistä kunnioitusta, palautettava luottamus, lujitettava solidaarisuutta, kerrottava totuus ja toimittava yhtenäisesti. Everybody knows that the situation will only fundamentally improve when the general confidence and belief in the overall trends in the economy have returned. Kaikki tietävät, että tilanne paranee olennaisesti vasta sitten, kun yleinen luottamus ja usko talouden yleisiin kehityslinjoihin ovat palautuneet.
 • credit
  us
  Confidence in credit rating agencies can only be restored by establishing new, sound rules for them. Luottamus luottoluokituslaitoksiin voidaan palauttaa ainoastaan laatimalla niille uudet, järkevät säännöt. Accordingly, public trust is often crucial in matters relating to consumer credit. Niinpä yleinen luottamus on usein kulutusluottosopimuksiin liittyvissä asioissa ratkaisevan tärkeää. On what is this great political credit that they are granting the merciless tyrant Saddam Hussein based? Mihin perustuu tämä valtava poliittinen luottamus, jota Saddam Husseinia, tätä säälimätöntä tyrannia kohtaan osoitetaan?
 • affiance
 • assurance
  us
  his assurance is intolerable
 • dependance
 • fiduciary
  a fiduciary contracta fiduciary duty
 • reliance
  Reliance on markets and blanket liberalization alone is in no way a panacea for the poorest countries. Pelkästään luottamus markkinoihin ja avoin vapauttaminen eivät ole ihmelääkkeitä köyhimmille maille. Is the answer to unemployment economic growth and reliance on economic freedom and the free movement of labour? Onko vastaus työttömyyteen talouskasvu ja luottamus talouden vapauteen ja työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen? Your reliance on his expertise may be misplaced

Vaata ka

Sõnaraamat

Tõlked soome keelest inglise keelde, rootsi keelest soome keelde ja üle 20 teise keelde

Sõnaraamat on tasuta internetsõnaraamat. Tõlked üle 20 keeles. Kasuta arvutil, telefonil või tahvelarvutil!

Kasutustingismused   Küpsised   Võta ühendust

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaSuomeksi

Mindmax
Sisu põhineb Wiktionaryn artiklitele.
Materjal on kasutatav Creative Commons Attribution-ShareAlike lisentsiga.
© 2004-2019 Sõnaraamat