Sõna perusteella tõlge soome-rootsi

 • enligt
  Jag lämnar över ordet till Green enligt regel 108.Annan puheenvuoron Greenille 108 artiklan perusteella. Enligt det befintliga fördraget finns det bara två sätt.Nykyisen perustamissopimuksen perusteella siihen on kaksi tapaa. Enligt ordförandens uttalanden kan man presentera programmet.Komission puheenjohtajan puheiden perusteella komissio pystyykin siihen.
 • med stöd av
  Den tredje frågan gäller antidiskrimineringslagstiftning med stöd av artikel 13.Kolmanneksi, syrjinnän kieltävä lainsäädäntö 13 artiklan perusteella. (Inlägget kortades ned med stöd av artikel 137 i arbetsordningen.)(Puheenvuoroa lyhennettiin työjärjestyksen 137 artiklan perusteella.) (Inlägget kortades ned med stöd av artikel 137 i arbetsordningen.)(Puheenvuoroa lyhennettiin työjärjestyksen 137 artiklan perusteella.)
 • på basis av
  För det andra gjorde vi en uppgörelse på basis av 6 000 ton tonfisk.Toiseksi teimme sopimuksen 6 000 tonnikalatonnin perusteella.
 • på grund av
  En del val görs även på grund av bilateralt bistånd.Valintoja tehdään myös kahdenvälisen avun perusteella. På grund av detta kollektiva ansvar har därför kommissionen avgått.Ja tämän komission kollektiivisen vastuun perusteella komissio on eronnut. På grund av denna övertygelse röstade jag emot betänkandet.Tämän näkemyksen perusteella äänestin mietintöä vastaan.
 • på grundval av
  På grundval av detta kan man främja ojämlikhet.Tämän perusteella voidaan todeta, että eriarvoisuutta on mahdollista edistää. På grundval av detta kan vi anta den gemensamma resolutionen.Tämän perusteella voimme hyväksyä yhteisen julkilausuman. Det har förkastats på grundval av subsidiaritetsprincipen.Se on hylätty toissijaisuusperiaatteen perusteella.

Sõnaraamat

Tõlked soome keelest inglise keelde, rootsi keelest soome keelde ja üle 20 teise keelde

Sõnaraamat on tasuta internetsõnaraamat. Tõlked üle 20 keeles. Kasuta arvutil, telefonil või tahvelarvutil!

Kasutustingismused   Küpsised   Võta ühendust

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaSuomeksi

Mindmax
Sisu põhineb Wiktionaryn artiklitele.
Materjal on kasutatav Creative Commons Attribution-ShareAlike lisentsiga.
© 2004-2019 Sõnaraamat