Sõna arve tõlge eesti-inglise

 • invoice
  us
  Many would not have any financial problems if their invoices were paid. Paljudel ei oleks mingeid finantsprobleeme, kui nende arved oleksid makstud. I also ask the Commission to implement the e-Invoice initiative - electronic invoicing, which is an important tool for reducing tax evasion. Palun komisjonil samuti rakendada e-arvete algatuse - elektroonilised arved, mis on oluline vahend maksudest kõrvalehoidumise vähendamisel. I also welcome the obligation on the public sector to pay invoices within 30 days. Samuti pooldan ma avalikule sektorile pandud kohustust tasuda arved 30 päeva jooksul.
 • tabBig business wants cheap labour and joins forces with the multi-cultural Left, with society left to pick up the tab. Suurettevõtjad tahavad odavat tööjõudu ning ühendavad jõud multikultuursete vasakpoolsetega, ühiskonnal ei jää aga muud üle kui arve omast taskust kinni maksta. There must be no disadvantaging of the Member State carrying out the treatment due to a lack of clarity about whether the patient or the sending state is to pick up the tab. Ei tohi ebasoodsasse olukorda asetada ravi osutavat liikmesriiki selle tõttu, et pole selge, kas arve tasub patsient või saatev riik. How many tabs are open in your Web browser?
 • bill
  us
  However, that final bill will still have to be paid. Lõplik arve tuleb siiski tasuda. Worse still, who will ultimately be footing this bill? Veelgi halvem, kes maksab lõpuks arve? Yet you will be confronted with the bill, Commissioner. Kuid arve esitatakse lõpuks ikkagi teile, lugupeetud volinik.

Sünonüümid

Vaata ka

Populaarsed tõlked

Parimad sõnaraamatud

Sõnaraamat

Tõlked soome keelest inglise keelde, rootsi keelest soome keelde ja üle 20 teise keelde

Sõnaraamat on tasuta internetsõnaraamat. Tõlked üle 20 keeles. Kasuta arvutil, telefonil või tahvelarvutil!

Kasutustingismused   Küpsised   Võta ühendust

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksi

Mindmax
Sisu põhineb Wiktionaryn artiklitele.
Materjal on kasutatav Creative Commons Attribution-ShareAlike lisentsiga.
© 2004-2023 Sõnaraamat