Sõna assign tõlge inglise-soome

 • luovuttaa
 • nimittää
 • antaa
  Emme voi antaa EU:lle uusia tehtäviä ja sitten olla maksamatta niistä. We cannot assign new tasks to the EU and then not pay for them. Mutta on hyvin valitettavaa, että siinä on unohdettu antaa osa myös Euroopan parlamentille. Unfortunately, they forgot to assign a role to the European Parliament. Se on ilmaisu merkityksestä, jonka yhteiskunta antaa näille naisille. It is also an expression of the importance society assigns to these women.
 • lajitella
  Lajittele tavarat laittamalla pienet esineet laitetaan yhteen paikkaan ja isommat toiseen paikkaan.
 • luokitella
  Australialainen lintulaji luokiteltiin uudelleen.Aineisto luokiteltiin tasavälisesti pituuden mukaan.
 • luokittaa
 • määrätä
  Pitäisikö jotkut näistä ihmisistä todella määrätä elämään köyhyydessä? Should some of these people really be assigned to living in poverty? Tässä yhteydessä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista määrätä "hankkeiden" rahoittamisesta, ja minun on torjuttava tuo osa tarkistuksesta 5. However, assigning funding for the 'projects' in this context is not appropriate, and I have to reject that part of Amendment No 5. Nämä ovat päätavoitteita, joihin ne resurssit, jotka unioni suunnittelee kohdistavansa ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun Euroopassa, pitäisi todella määrätä. These are the main aims to which the resources which the Union is planning to devote to combating climate change in Europe should really be assigned.
 • myöntää
  Mitä komissio aikoo tehdä ja kuinka paljon rahoitusta voimme myöntää selvitäksemme nykyisestä vaikeasta tilanteesta, jotta kriisin paheneminen voidaan estää? What actions does the Commission foresee and what budgetary sum can we assign to countering this difficult ongoing situation, to prevent this crisis from worsening? Myönnän sinun olevan oikeassa.Pankkiiri myönsi meille kodinperustamislainan.
 • siirtää
  Siinä tapauksessa, että ilmenee terveysongelmia (EU: n yhdenmukaisesti määrittelemiä), työntekijä pitää siirtää kenttähenkilökuntaan. In the event of a health problem (defined homogeneously throughout the EU) the crew member must be re-assigned as ground crew. Selvästikin kuuluisasta toissijaisuudesta seuraava vastuualueiden jako siirtää lakonrikkojien roolin jäsenvaltioille. Clearly, the division of responsibilities that results from subsidiarity assigns the role of strike-breaker to the Member States. Autot täytyy siirtää pysäköintialueelle!
 • sijoittaa
  Joukot on sijoitettu Kabulin lähistölle ja maan rauhallisempiin pohjoisosiin.Sijoitin erääseen rahastoon.Romaanin tapahtumat on sijoitettu Elisabet I:n aikaan.
 • valita
  Tämän tarkistuksen mukaan korkein riskiluokka tulee valita, jos vallitsee epäselvyyttä siitä, mihin riskiluokkaan jokin tietty toiminto kuuluu, siihen asti kun on käytettävissä riittävät asiakirjat. Under this amendment, if there is any doubt as to the risk class within which a given activity falls, the higher class would be assigned until sufficient documentation is available. Nieminen valittiin siivoamaan vessat.
 • antaa tehtäväksi
  Ehdotamme myös sellaisten alojen laajentamista, joilla kansainvälisille organisaatioille voidaan antaa tehtäväksi tiedotusohjelmien täytäntöönpano yhteisön ulkopuolisissa maissa. We are also proposing to extend the areas where international organisations can be assigned the implementation of information programmes for third countries.
 • asettaa
  Mielestäni ei ehkä ollut tarpeellista eikä pakollista asettaa tiettyjen käytävien varustamista etusijalle. I am not sure that there was a need or obligation to assign priority to particular rail corridors.
 • ilmoittaa
 • jakaa
  Keittäjä jakoi ruokaa metallisen tiskin takaa.Hän mursi leivän ja jakoi sen.Pelin aluksi Pekka jakoi kortit kaikille.
 • luovuttaa (omaisuus)
 • määrätä (virkaan)
 • mainita
  Kihnun saari mainittiin ensimmäisen kerran nimellä Kyne vuonna 1386.Ohjeessa mainittiin leimauksen tarkistuslipukkeiden olevan lähtöpaikalla.
 • nimittää (virkaan, tehtävään)
 • osoittaa
  Puheenjohtaja Barroso osoittaa pian salkut uusille komission jäsenille. Mr Barroso will soon be assigning portfolios to the new commissioners. Aiomme tällä alalla osoittaa merkittävän aseman myös pienille ja keskisuurille yrityksille. In this area, we intend to assign an important role to small and medium-sized enterprises as well. Kuvitelkaapa, että joudumme suuren katastrofin kohteeksi keväällä ja että komissio osoittaa rahastosta 700 miljoonaa euroa sen vahinkojen korjaamiseen. Imagine that a major disaster strikes in the spring, to which the Commission assigns EUR 700 million from this Fund.
 • sanoa
  Voitteko sanoa selvästi, millaisen roolin neuvosto aikoo antaa kansainväliselle rikostuomioistuimelle? Can you say explicitly what role the Council is planning to assign to the International Criminal Court? Lopuksi haluan sanoa jotakin korkea edustaja Ashtonille. Teidät on nimitetty Lissabonin sopimuksella uuteen tehtävään, tärkeään tehtävään, joka tarjoaa meille mahdollisuuden. A final word to Baroness Ashton - you have been assigned a new role by the Lisbon Treaty, an important role which provides us with an opportunity. Sano minulle, mikä sinun nimesi on.
 • siirtää (omaisuus)
 • uskoa
 • uskottu mies
 • uusi (oikeuden)omistaja
 • uusi luovutuksensaaja
 • valita (virkaan)

Sõna assign tähendused

Näited

 • to assign a day for trial
 • to assign counsel for a prisoner
 • We assign 100 to x

Sõnaraamat

Tõlked soome keelest inglise keelde, rootsi keelest soome keelde ja üle 20 teise keelde

Sõnaraamat on tasuta internetsõnaraamat. Tõlked üle 20 keeles. Kasuta arvutil, telefonil või tahvelarvutil!

Kasutustingismused   Küpsised   Võta ühendust

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaSuomeksi

Mindmax
Sisu põhineb Wiktionaryn artiklitele.
Materjal on kasutatav Creative Commons Attribution-ShareAlike lisentsiga.
© 2004-2019 Sõnaraamat