Sõna på gång tõlge rootsi-soome

  • käynnissäUseita uusia prosesseja on käynnissä. Flera nya processer är på gång.Tarkastelukonferenssi on parhaillaan käynnissä. En granskningskonferens är på gång.Tällaiset neuvottelut ovat muuten jo käynnissä. Sådana förhandlingar är för övrigt redan på gång.
  • tekeilläHirvittävän paljon on tekeillä. Vi har otroligt mycket på gång.Meillä on täällä tekeillä valtava työväline. Vi har ett fantastiskt verktyg på gång.Kiivas keskustelu osoittaa, että jotain on tekeillä. Denna livliga debatt visar att det är någonting på gång.
  • liikkeellä
  • menossa
  • tapahtumassaVaarana on Euroopassa tapahtumassa oleva uusi jakautuminen. Den består i den nya uppdelning av Europa som är på gång.Mielestäni on hyvin tärkeää panna tämä asia kuntoon ja selvittää, mitä sille on tapahtumassa. Jag tror att det är mycket angeläget att få ordning på det och få reda på vad som är på gång.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla on jo tapahtumassa merkittävää edistystä, etenkin puolustusyhteistyön tasolla. Inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken är redan betydande framsteg på gång, främst när det gäller försvarssamarbetet.
  • tulossaMuutos on kuitenkin tulossa, vaikkakin hyvin hitaasti. Förändringar är emellertid på gång, även om utvecklingen går mycket långsamt.Viides direktiivi on siis jo tulossa. Det femte direktivet är alltså redan på gång.Jos niin ei tapahdu, saattaa olla jälleen tulossa seuraava konflikti. Om det inte sker förefaller nästa konflikt redan vara på gång.
  • työn allaTyön alla olevista muista direktiiveistä on kuitenkin apua pyrittäessä tähän tavoitteeseen. Ett antal andra direktiv som är på gång kommer emellertid att bidra till detta.Luonnos on jo työn alla, ja pyrimme lisäämään raportin painoarvoa käsittelemällä siinä 20-30 valtiota. Ett utkast är redan på gång och vi anstränger oss för att ge denna rapport vikt genom att täcka omkring 20-30 länder.Arvoisa puhemies, tämän pyynnön taustalla on seuraavat asiat: jo jonkin aikaa on keskustelu Etiopian vakavasta tilanteesta ollut käynnissä ja päätöslauselmaehdotus työn alla. – Herr talman! Bakgrunden till denna begäran är att debatten om den allvarliga situationen i Etiopien och förslaget till en resolution har varit på gång sedan länge.

Näited

  • Något otrevligt är på gång.
  • Vi känner att vi är på gång igen efter en liten svacka i några matcher.

Populaarsed tõlked

Parimad sõnaraamatud

Sõnaraamat

Tõlked soome keelest inglise keelde, rootsi keelest soome keelde ja üle 20 teise keelde

Sõnaraamat on tasuta internetsõnaraamat. Tõlked üle 20 keeles. Kasuta arvutil, telefonil või tahvelarvutil!

Kasutustingismused   Küpsised   Võta ühendust

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksi

Mindmax
Sisu põhineb Wiktionaryn artiklitele.
Materjal on kasutatav Creative Commons Attribution-ShareAlike lisentsiga.
© 2004-2023 Sõnaraamat